KULTURNÍ OSMIČKY NA PRAZE 8

Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8.

Myšlenka pořádání pravidelných kulturních akcí v kostele  sv. Petra a Pavla vznikla v roce 2008, kdy 30. května 2008 oslavil kostel sv. Petra a Pavla 850 let od svého vysvěcení.

Koncerty  se konají od září 2008 vždy 8. dne v měsíci v 19:30 mimo letních prázdnin. Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč, vstup je bezbariérový. Kostel je v zimním období vytápěn.

Pořadatelem je Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, Praha 8.DĚKUJEME NADACI ŽIVOT UMĚLCE, MINISTERSTVU KULTURY A MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 

ZA PODPORU KONCERTŮ V ROCE 2016.
Nejbližší akce:

VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ BOHNIC A OKOLÍ
na statku Vraných, Bohnická ul. 1/36, Praha 8. Pátek 27. května 2016, 19:30

Koncert mužského vokálního souboru TenMen

Středa 8. června 2016 19:30
Ensemble convertendo

Housle a flétna v hudbě G.Ph. Telemanna

Úterý 28. června 19:30

ANDĚL HOUSLÍ - benefiční koncert k poctě sv. Petra a Pavla

Účinkuje Václav Návrat

10. června 2016: NOC KOSTELŮ

Této akce se jako každoročně účastní kostely

a modlitebny na území České republiky z církví,

které jsou členy nebo přidruženými členy

Ekumenické rady církví ČR.

Noc kostelů je příležitostí nabídnout co nejširší

veřejnosti možnost setkat se s křesťanstvím

prostřednictvím hudby, umění a prožitku ve večerní

a noční atmosféře.

Program v kostele sv. Petra a Pavla

bude od 16:00 do 23:30 a najdete je v tomto odkazu.

Před a po koncertech je možné zakoupit výroční turistickou známku vydanou k 855. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla

V září 2015 se na statku Vraných konala výstava historických fotografií Bohnic a okolí. Je škoda si tak krásné fotografie nechat jenom v archivu. Po celou dobu Adventu jsme zveřejňovali každý den jednu fotografii Starých Bohnic s krátkým  popiskem.  Kompletní sadu všech 24 fotografií si můžete prohlédnout po kliknutí na obrázek: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánky na koncerty a programy akcí zasíláme i mailem:  

Zasílání novinek
Email