8. 6. 2009: VARHANY A BARVY - varhanní improvizace Vladimíra Jelínka


 

VLADIMÍR  JELÍNEK  *1973

 

       ...se narodil v Praze, kde nejprve prošel osmi lety dětské modelové třídy katedry metodiky HAMU (doc Anna Máchová-Heryánová), členstvím v Kühnově dětském sboru (sbm Jiří Chvála) a Svatojakubském chrámovém souboru (rgsch Josef Hercl), s nimiž později též instrumentálně spoluúčinkoval. Absolvoval Státní konzervatoř v Praze (prof. Jaroslav Vodrážka - vítěz mezinárodní varhanní improvizační soutěže v nizozemském Haarlemu 1958) a Colloquium muziek Universiteit Utrecht v Nizozemí (více pedagogů). Vladimír Jelínek koncertuje v České republice a pravidelně také v zahraničí (např. kvalifikace do projektu Aurelia). Je regenschori kapucínského kostela sv.Josefa v Praze, kde vede malou Scholu, a kantor DEGP kostela sv. Martina ve Zdi; externě se s ním můžete setkat např. u sv.Mikuláše na Malé Straně (Psalterium), v Emauzích (Emauzský sbor a orchestr) a u sv.Jakuba na Starém Městě (rgsch Jakub Zicha). Dlouhodobě spolupracuje se Základní uměleckou školou v Dobrušce (řed František Zima). Hudební improvizaci se věnuje nejen klasické ale v příslušném prostředí také např. jazzové. Kompozice stojí v pozadí interpretační činnosti, ale ze sedmdesáti tří skladeb a skladbiček byly třicet tři provedeny. Kromě své profese jsou pro Vladimíra Jelínka amatérskými zálibami např. astronomie, kolejová doprava či dějiny českého státu.