8.9.2014: POCTA ŠTĚPÁNU RAKOVI - Josef Mazan

 Fotogalerie z koncertu
 

JOSEF MAZAN, doktorand u prof. Štěpána Raka na HAMU v Praze, patří k nejvýraznějším kytarovým virtuózům mladé generace. Koncertuje na významných pódiích Evropy i Asie, od roku 2004 je pravidelně zván do Japonska. Spolupracuje také s dalšími renomovanými sólisty a orchestry. Jeho repertoár, hraný většinou zpaměti, je nesmírně obsáhlý; od barokní po současnou hudbu. Úctyhodný je počet skladeb, které u nás i světově premiéroval. Kromě záslužné nahrávky sonát N. Paganiniho, sem patří právě skladby cizích (Crumb, Hattori, Tamaru aj) a zejména českých soudobých autorů (Bláha, Clar, Douša, Eben, Hába, Matoušek, Semerák atd.). Na svém kontě má i další CD "Duo concertisimo“ se saxofonistou Ivanem Myslikovjanem (u firmy WinGra) a řadu rozhlasových snímků. V soutěži Yamaha Scholarship Competition 1998 na Pražské Konzervatoři získal čestné uznání, v létech 2001-2003 byl stipendistou Nadace Český Hudební Fond.http://mazanjosef.sweb.cz/PROGRAM KONCERTU:


Štěpán Rak: Song for David

Johann Sebastian Bach: Suite BWV 997 / II. Fugue

Isaac Albeniz: Suite espaňola op.47 / Asturias

Štěpán Rak: Dance around a linden tree

Agustin Barrios: La Catedral

                                       -Preludio

                                       -Andante religioso

                                       -Allegro solemne

Joaquin Rodrigo: Dos preludos / II. Allegro

Kazuhiko Hattori: Three pieces

                                       -Between dream and dream

                                       -Water garden

                                       -Arpeggio like wind

Štěpán Rak: Balalaika