PŘIPRAVUJEME - Letní nocturno - Noční koncert při svíčkách - termín bude upřesněn

,,Na vlnách odvahy a dobrodružství",
je koncertní vystoupení dvou špičkových hudebníků, reprezentantů žánru historicky poučená interpretace staré hudby,
houslisty Jiřího Sychy a cembalisty Filipa Dvořáka. V netradičním duchu a uvolněné atmosféře zazní různorodá německá, švédská, irská, maďarská, slovenská, skotská a jiná neznámá barokní hudba.  Sblížení klasické a lidové hudební poetiky  v nevšední interpretaci, plné bohaté improvizace vytvoří pro posluchače nevšední a nezapomenutelný zážitek. 


Jiří Sycha je absolventem kroměřížské Církevní konzervatoře. Zde studoval hlavní obor housle, věnoval se však i studiu skladby a dirigování. V roce 2003 se stal vítězem stipendijní soutěže Yamaha. Poté byl přijat ke studiu na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo), kde s vynikajícími výsledky vystudoval hru na barokní housle u profesora Antona Stecka. Je aktivním hráčem na barokní housle a violu, pravidelně působí jako komorní i sólový hráč či koncertní mistr se soubory Instrumenta musica, Musica Florea, Collegium 1704, Musica figuralis, Hipocondria ensemble a dalšími.


Filip Dvořák Filip Dvořák vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a generálbasu pod vedením Václava Lukse. Dva roky studoval na Vysoké hudební škole v Lipsku. Je vyhledávaným hráčem bassa continua a zakladatelem barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby, jako například Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi. Dále je pravidelným hostem Filharmonie Pardubice, Hradec Králové, Plzeň. Spolupracuje se členy České filharmonie v různých komorních projektech. V posledních letech intenzivně koncertuje se zobcovým flétnistou a dirigentem Jakubem Kydlíčkem pod hlavičkou Concerta Aventina. Stejně významná je spolupráce s vynikajícím houslistou a skladatelem Jiřím Sychou. Od roku 2014 vyučuje na Konzervatoři Teplice, výsledkem čehož je mimo jiné i vznik komorního seskupení Musica Filipika. Filip Dvořák vyhledává rovněž hudební žánry na pomezí klasické a jazzové hudby. Je zakladatelem jazz- barokní formace Transitus Irregularis. Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cembalářské dílně F. Vyhnálka.

Žil v Chotěboři, Brně, Štrasburku a Hořátvi. Byl dítětem, studentem, učitelem, manželem, otcem.  Dnes je opět studentem a stále otcem. Zároveň opět učitelem. Nepřetržitě cembalistou-hudebníkem a cembalářem.  Žije v Praze.